Contact Info

Address:
3084 SW Martin Downs Blvd.
Palm City, FL 34990
Monday - Saturday 9am - 7pm ⚫ Sunday 11am - 5pm

CẦN SANG TIỆM PALM CITY NAIL
Tiệm trong vùng khu shopping lớn, 90% Mỹ trắng, income ổn định, tip hậu, mới remodel complete new, có 15 ghế spa, 1p.facial, 1p.wax. Cần sang vì thiếu người quản lý, giá có thể thương lượng.
CẦN GẤP THỢ NAIL nam/nữ, bao lương.
Liên lạc:
+ 772-924-5001
+ 772-224-5576
Phone:
(772) 463-1474
Download information as: vCard

Get in touch